Livsveiledning.

Vi fører også et mer inngripende opplegg som vi kaller Livsveiledning. Her fokuseres det sterkt på endring av tankemønster, rutiner og vaner. I tillegg til coachingen tar denne varianten et holistisk utgangspunkt og fokuserer også på det fysiske gjennom kostholds- og treningsopplegg. Dessuten kreves det mer av klienten som vil bli ilagt hjemmelekser!

 

En God Investering For Arbeidsgivere

Økt effektivitet, kapasitet og lojalitet er noen av de fordelene som arbeidsgiver kan oppnå ved å tilby sine ansatte coaching fra Aktiv Glød. Dette er et flott tiltak mot sykefravær og gir en mer stabil arbeidsstyrke. Coaching i bedriftslivet er også en fin måte å avklare roller på dersom dette trengs. I tillegg kan vi være behjelpelig gjennom coachingen med å frigjøre ideene deres ansatte sitter inne med - en ikke ubetydelig, men ofte ubenyttet ressurs.